Tävlingar


Anmälan till tävlingar och prov sker ENDAST via sbktavling.

Anmälan och betalning ska vara arrangerande klubb tillhanda 3 veckor innan tävlingen.

 Anmälningsavgifter:

Lydnadsprov
Klass I – II 200 kr
Klass III – Elit

225 kr

Bruksprov

Appellklass 225 kr
Övriga klasser 250 kr

Tävlingar 2018

 
 
21 april SPÅR Lägre
13 maj LYDNAD Startklass, Klass 1-3
8 sep  SÖK Lägre, Högre, Elit
7 okt SPÅR Apell