header1

Bli medlem.

För att få delta i våra kurser och medlemsaktiviteter måste du vara medlem hos oss. Betala till vårat bankgiro 5286-1796 kostnaden för den typ av medlemskap du önskar lösa. För ungdomsmedlem se infon längre ner. Ange namn, telefonnummer och personnummer (10 siffror) vid betalning.
Medlemskapet är löpande, dvs gäller i 12 månader från tecknandet, vid förnyelse kommer faktura från SBK.

Medlemsavgifter 2019
Ordinarie medlem: 500 kr
Delmedlem: 100 kr
Familjemedem: 150 kr
Ungdomsmedlem: 300 kr


Ordinarie medlem
Av medlemsavgiften går 400 kr till Svenska Brukshundklubben centralt och 100 kr till Hultsfred Brukshundklubb.
 
Delmedlem
Delbetalande medlem kan du bli om du är ordinarie medlem i en annan av SBK:s lokalklubbar eller i någon av SBK:s rasklubbar – gå in på www.brukshundklubben.se för att se vilka raser som tillhör SBK. Hela avgiften tillfaller Hultsfred Brukshundklubb.

Familjemedlem
Du kan bli familjemedlem om någon i din familj redan är ordinarie medlem och ni bor på samma adress. Hela avgiften tillfaller Hultsfred Brukshundklubb.
 
Ungdomsmedlem
För dig mellan 6 och 25 år. Gå in på SHU för att få mer information om vad det innebär att vara med i Sveriges Hundungdom.
 
När du registrerar dig som medlem hos SHU ska du först välja hundungdomsklubb, därefter specialklubb SBK och då markera Hultsfred Brukshundklubb. På så sätt hittar vi dig i vår medlemslista när du t ex vill gå kurs hos oss. OBS! Avgiften bestäms av SHU - ingen del tillfaller Hultsfred Brukshundklubb.
 

Medlemsförmåner:

- Möjlighet att gå kurs.

- Möjlighet att deltaga i tävlingar och prov arrangerade av SBK.
- Möjlighet att delta vid medlemsaktivieter.

-  6 nummer/ år av tidningen Brukshunden som är Sveriges näst största hundtidning.