Först och främst måste man veta vad som är normalt hos en hund:
 • Kroppstemperatur mellan 38-39 grader. Temperaturen tas med termometer i ändtarmen.

 • Andningsfrekvens i vila 10-20 per minut hos större raser och 20-30 hos små raser. Hundar andas nästan enbart med bröstandning.

 • Hundar har normalt en regelbundet ojämn puls (s k sinusarrytmi). Hjärtats frekvens påverkas av bröstkorgens ut- och inandningsrörelser och slår några slag lite snabbare och sedan några slag lite långsammare. Ta pulsen på din hund och lär dig känna igen detta.

 

Att kontrollera livsfunktioner hos en hund:

 • Kontrollera andningen. Stå en liten bit bort och se om djuret andas, dvs att bröstkorgen höjer och sänker sig.

 • Kontrollera medvetandegrad genom att kalla på hunden eller klappa i händerna.

 • Kontrollera slemhinnorna. Blå färg tyder på syrebrist, blekhet på blodförlust eller cirkulatorisk chock.

 • Kontrollera blodcirkulationen. Lyft på hundens överläpp och tryck ganska hårt med ett finger på en opigmenterad del av tandköttet. När du släpper trycket skall den rosa färgen komma tillbaka inom 2-3 sekunder. Detta kallas det kapillära återflödet och om det tar längre tid än 2-3 sekunder har hunden troligen drabbats av en cirkulatorisk chock.

 • Kontrollera pulsen. Detta gör man lättast på insidan av hundens lår. På vissa hundraser kan man känna hjärtslagen direkt på bröstkorgen i jämnhöjd med hundens armbåge.

 • Se på ögonen och bedöm pupillerna. Dessa skall dras samman om man lyser med en lampa.

 

 

Första hjälpen:

 

Liksom hos människa är avsikten att man snarast skall få igång andning och cirkulation samt stoppa eventuella blödningar.


Livsfarligt läge?

Kontrollera att hunden inte ligger så att den eller du som försöker rädda den riskerar att skadas ytterligare. Flytta dig och hunden till ett säkert ställe innan man påbörjar första hjälpen.


Larma.

Har du sällskap? Be denne ringa veterinär samt ordna fram transportmedel. 

 

Luftvägar.

Liksom hos människa öppnar man munnen och kontrollerar fria luftvägar.  

Ta tag i tungan och dra den framåt, titta i svalget efter främmande föremål, slem eller dylikt. 

 

Konstgjord andning.

Dra fram tungan, håll hundens hals sträckt och håll igen munnen med handen. Blås in luft i hundens näsborrar (man kan hålla en tygbit framför) och kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Man kan inte blåsa in lika mycket luft som hos en vuxen människa – jämför med mun mot mun hos ett litet barn. Stanna upp då och då och kontrollera om hunden andas själv och om tungan återtagit normal färg och att hjärtat slår.

 

Cirkulation.

Om hunden inte har någon puls kan man prova att ge hjärtmassage. Lägg hunden med vänster sida uppåt, lägg gärna en handduk eller tröja hopvikt under bröstkorgen och lägg din vänstra hand på bröstkorgen ungefär i jämnhöjd med och strax bakom hundens armbåge. Tryck snabbt cirka tio gånger med höger hand på den vänstra så att bröstkorgen komprimeras (inte så hårt så att revbenen fraktureras).

 

Stoppa blödningar.

Lägg tryckförband över pulserande sårskador och försök täcka över andra sårskador med kompresser eller rena tygstycken för att hindra nedsmutsning under färd till veterinär.

 

Behandla chock.

Tecken på chock är snabb ytlig andhämtning, snabb puls, bleka slemhinnor med fördröjd kapillärt återflöde, låg kroppstemperatur och kalla extremiteter. Lägg hunden på sidan med huvudet sträckt framåt och lyft upp hundens bakdel med kudde, kläder eller dylikt. Skydda hunden från nedkylning med filtar eller dyl.

 

Vid andningsproblem.

Om hunden har blåaktiga slemhinnor, andas med bukandning och med öppen mun där den drar tillbaka mungiporna vid varje andetag skall man inte försöka lägga den ned då man riskerar att försämra möjligheten att andas. Hjälp den istället att ligga på bröst eller försök hålla den i halvsittande ställning efter att ha kontrollerat att den inte har något främmande föremål i halsen som förhindrar andningen. Ser man att ena sidan av bröstkorgen är skadad skall man placera den skadade sidan nedåt för att underlätta för den oskadda lungan att fungera optimalt.

 

Var alltid rädd om dig själv.

Det är många hundägare som har blivit allvarligt bitna när de försökt hjälpa sin skadade hund. Även de snällaste hundar kan bitas av rädsla eller smärta i samband med olyckor. Om hunden inte har några svårigheter med andningen är det säkrast att alltid sätta en snara över nosen i samband med undersökning eller transport. Snaran tillverkar du enkelt genom att ta ett koppel eller en bit gasbinda och linda några varv runt nosen, korsa ändarna under käken och dra bak och knyt bakom huvudet.

 

Transport av skadad hund.

När du skall transportera ett skadat djur gäller samma saker som vid transport av skadad människa. Man bör inte förvärra skadorna genom att lyfta på ett dåligt sätt. Dra försiktigt upp hunden på en bår, en träskiva, en filt eller en jacka och bär på samma sätt som du transporterar en människa. Om det är möjligt kan det vara lämpligt att ha en person som håller hundens huvud och kan tala lugnande till den.

 

Vid biltransport skall någon helst sitta hos hunden. Undvik om möjligt att köra ensam med en lös skadad hund – det är en fara inte bara för dig och hunden utan även för andra trafikanter.

 

 

Skador som kan uppstå när man är ute med sin hund:

 

Ormbett

Om hunden blir biten är det viktigt att inte anstränga hunden, håll den lugn, bär den om möjligt och/eller hämta med bilen. Bitstället ska ej manipuleras. Om hunden anstränger sig sprids giftet i kroppen. Kortison kan ges för att dämpa smärta och minska risken för allergisk reaktion, men det får inte ersätta veterinärbesök. På djursjukhuset behandlas hundarna med bland annat dropp och smärtstillande, ett ormbett gör ont. En del kan bli riktigt dåliga och kräva intensivvårdsbehandling. Läckeby djursjukhus rekommenderar att hundarna skrivs in för övervakning för att kunna upptäcka de hundar som behöver extra behandling.

 

Kloskador

Är klon sprucken så att sprickan når upp mot klofalsen så måste man oftast ta bort själva klon. Om inte så blir det lätt infektioner innanför klon som man inte så lätt kan upptäcka. Besök din veterinär.

 

Skärsår

Mindre skärsår som ej når genom alla hudlagren kan lämnas utan större åtgärd.

Se till att hunden ej slickar på såret, använd krage.

Rengör med tvål och vatten, ev med utspädd jodopax, alsolsprit etc. 

Djupare skärsår bör man sy så att de läker snabbare. Sår som skall sys bör komma till veterinär så snart som möjligt – om längre tid hinner gå så leder det till att såret lättare blir infekterat. Rengör såret med vatten eller koksalt och skydda det för nedsmutsning till dess att veterinär har tittat på det.

Generellt är det så att sår mår bra av att luftas för att få en fin läkning. Ha krage på hunden och sätt på bandage endast när man går ut.

 

Hältor

Hunden kan naturligtvis, precis som människor, både vricka sig och sträcka sin muskulatur. Man kan och bör underlätta för hunden genom att värma upp den innan man sätter igång att arbeta med den.

Om hunden blir halt och man inte ser några uppenbara skador (benet är i onormal vinkel, man har fula sår etc) kan man oftast låta hunden vila i några dagar och se om hältan går över. Ta för vana att känna igenom hunden efter träning. Muskelskador kan ibland upptäckas genom att man känner att en muskel är hårdare än vanligt och att hunden  ömmar.

 

Frakturer

Försök transportera hunden så att inte skadan förvärras. Vid öppna frakturer eller öppna sår måste såret skyddas med bandage. Frakturer måste stabiliseras – oftast genom operation där man sätter stift i benet eller skruvar fast en platta.

 

Traumatiska korsbandsskador

Händer oftast när hunden springer eller hoppar och råkar vrida benet. Hunden blir oftast blockhalt på ena bakbenet för att efter ett tag försiktigt ”doppa tån” när det sätter ned det skadade benet. Diagnos ställs av veterinär genom att man kan känna en ökad rörelse i leden.  Dessa fall måste åtgärdas kirurgiskt i de flesta fall.

 

Värmeslag

Ha aldrig hunden i en varm bil! När hunden blir för varm börjar den hässja våldsamt och detta leder till att hunden blir svullen i sina övre luftvägar och får sedan svårt att få luft. Detta tillstånd kan leda till döden.

 • Tag omedelbart ut hunden ur bilen
 • Skölj med kallt vatten, duscha, bada eller häll över hunden
 • Svep in hunden i en våt handduk
 • Kontrollera kroppstemperaturen med febertermometer om möjligt
 • Kontakta veterinär så snart som möjligt

 

Bra att ha i Första förbandslådan:


 • Sterila kompresser 
 • Steril koksaltlösning 
 • Bandagematerial 
 • Sax 
 • Pincett
 • ev kortison (för ormbett) Läs info om ormbett ovan!

 

Bra att ha hemma:

 • Krage
 • Hundsko

 

 

Källa: Läckeby Djursjukhus