collage_object

Sektorer 2021.

Sammankallande Telefonnummer E-post

Kök
Elin Kennmark

Pr/Info
Anna Bengtsson

0768-83 39 07

annawhbk[a]gmail.com

Tävling
Moa Brännlund

Stug/Plan
Nicklas Skäär

Utbildning
Emma Kennmark

070 6-92 86 31

emma_kennmark[a]hotmail.com

Räddning/Tjänstehund
Hans Viborg

0706-86 83 99

Agility & rallylydnad
Anna Bengtsson

0768-83 39 07

annawhbk[a]gmail.com

RUS
Emma Kennmark

0706-92 86 31

emma_kennmark[a]hotmail.com

Ungdomssektorn
Vilande