collage_object

Styrelsen 2021.

Befattning - Namn Telefonnummer E-post

Ordförande
Anna Bengtsson

0768-83 39 07

Annawhbk[a]gmail.com

Vice ordförande
Emma Kennmark

0706-92 86 31

Emma_kennmark[a]hotmail.com

Sekreterare
Julia Edgren

Julia_bouvin[a]hotmail.com

Kassör
Marie Hagman

0705-71 79 77

mia-hagman[a]telia.com

Ledamot
Sanna Hultqvist

Ledamot 
Elin Kennmark
ego_elin[a]hotmail.com

Ledamot
Moa Brännlund

Suppleant
Lars-Peter Rylander

Suppleant
Nicklas Skäär

           Revisor: Harald Andersson & Inge Johansson
Valberedning: Lovisa Larsson Lamprecht, Camilla Almersson & Janne Bergqvist