collage_object

Styrelsen 2022.

Befattning - Namn Telefonnummer E-post

Ordförande
Lovisa Larsson Lamprecht

070-2879018 Lovisahbk[a]gmail.com

Vice ordförande
Emma Kennmark

0706-92 86 31

Emma_kennmark[a]hotmail.com

Sekreterare
Julia Edgren

Julia_bouvin[a]hotmail.com

Kassör
Marie Hagman

0705-71 79 77

mia-hagman[a]telia.com

Ledamot
Lars-Peter Rylander

Ledamot 
Elin Kennmark
ego_elin[a]hotmail.com

Ledamot
Moa Brännlund

Suppleant
Sanna Hultqvist

Suppleant
Nicklas Skäär

           Revisor: Harald Andersson & Inge Johansson
Valberedning: Anna Bengtsson (sammankallande)