collage_object

Vadå final?

På söndagen när alla officiella lopp är klara kommer final genomföras i klass 1 och klass 2. Dessa finaler kommer gå på stor bana och prima priser utlovas.

What finals?

On Sunday, when all the official runs are finished, finals will be held in grade 1 and 2. These finals will go on a big course and great prizes are promised.

Hur tar man sig till finalen?

Fem finalbiljetter delas ut i respektive storlek och klass.  Biljetterna delas i första hand ut till de ekipage med flest poäng och minst ett felfritt lopp i både hopp- och agilityklass. Om det inte finns fem ekipage med felfritt lopp i både hopp- och agilityklass tilldelas biljetten till det ekipage med flest antal poäng.

How do you get to the finals?

Five final tickets are awarded in each size and grade. The tickets are primarily awarded to the teams with the most points and at least one clear run in both jumping and agility. If there are not five crews with a clear run in both jumping and agility, the ticket is awarded to the crew with the most points.

Hur får jag poäng?

Poäng delas ut utifrån placering. 
 

Placering Poäng
1 10p
2 8p
3 6p
4 4p
5 2p
6+ 1p
Disk 0p

How do I get points?

Points are awarded based on placement.
 

Placement Points
1 10p
2 8p
3 6p
4 4p
5 2p
6+ 1p
Disq 0p

Finaldomare

Mer information kommer. 

Final judges

More information to follow.

Finalsponsorer

Mer information kommer. 

Final sponsors

More information to follow.