collage_object

Tävlingsområde

Tävlingen kommer att genomföras på Knektavallen i Hultsfred, med andra ord prima fotbollsplaner med naturgräs. På ena sidan av planen finns läktare och på andra sidan framhoppningsyta. Mer information kommer!

Strax nedanför tävlingsområdet finns det möjligheter att bada sina hundar, att rasta dem i naturområde och att återhämta sig på tältområdet.

Competition area

The competition will be held at Knektavallen in Hultsfred, in other words, prime soccer fields with natural grass. On one side of the field there is a gallery and on the other side a warm-up area. More information to follow!

Just below the competition area, there are opportunities to bathe your dogs, to rest them in the nature area and to recover in the tent area.

Tävlingsupplägg

Lördag Bana 1 Bana 2
Agility 2A  Hopp 1A 
Agility 2B  Hopp 1B 
Agility 1A  Hopp 2A 
Agility 1B Hopp 2B  
Söndag Bana 1  Bana 2 
Agility 2A Hopp 1A  
Agility 1A  Hopp 2A 
Final (klass 2)  Final (klass 1) 

12 officiella lopp kommer ske under helgen med fördelningen: 3 x hoppklass 1, 3 x agilityklass 1, 3 x hoppklass 2 och 3 x agilityklass 2. 

Competition arrangement

Saturday Course 1  Course 2
Agility 2A Jumping 1A
Agility 2B Jumping 1B
Agility 1A Jumping 2A
Agility 1B Jumping 2B
Sunday Course 1  Course 2
Agility 2A Jumping 1A
Agility 1A Jumping 2A
Finals grade 2 Finals grade 2


12 official runs will take place during the weekend with the distribution: 3 x jumping grade 1, 3 x agility grade 1, 3 x jumping grade 2 and 3 x agility grade 2.

Hinderpark

Hinderparken kommer från Bing, Galican och Jenny. 

Obstacles

Obstacles from Bing, Galican and Jenny. 

Priser

Priser & rosetter kommer delas ut till samtliga pinnplatser i de officiella loppen! 

Prices

Prizes & ribbons will be awarded to all leg-positions in the official runs!