Sektorer

 (för kontaktuppgifter till sektoransvariga, se Styrelsen)

Kök

Styrelsen

Pr/Info

Emma Kenmark

Tävling

Monica Bogren
 

Stug/Plan

Hans Viborg

Utbildning

Emma Kennmark

Räddning/Tjänsteh

Hans Viborg

Agility

Elin Winnerhed

RUS

Marie Hagman

Ungdomssektorn

Vilande

     

Mottagare av kursanmälan: Annelie Svensson, tel 070 554 34 41, mail

Webbansvarig: Elin Viborg, mail