collage_object

Vadå final? - What finals?

På söndagen när alla officiella lopp är klara kommer final genomföras i klass 1 och klass 2. Dessa finaler kommer gå på stor bana och prima priser utlovas.

On Sunday, when all the official runs are finished, finals will be held in grade 1 and 2. These finals will go on a big course and great prizes are promised.

Hur tar man sig till finalen? - How do you get to the finals?

Sju finalbiljetter delas ut i respektive storlek och klass.  Biljetterna delas i första hand ut till de ekipage med flest poäng och minst ett felfritt lopp i både hopp- och agilityklass. Om det inte finns sju ekipage med felfritt lopp i både hopp- och agilityklass vandrar biljetterna vidare till de ekipage med flest antal poäng.

Seven final tickets are awarded in each size and grade. The tickets are primarily awarded to the teams with the most points and at least one clear run in both jumping and agility. If there are not seven crews with a clear run in both jumping and agility, the ticket is awarded to the crew with the most points.

Hur får jag poäng?

Poäng delas ut utifrån placering. 

Points are awarded based on placement.

Placering - Placement Poäng - Points
1 10p
2 8p
3 6p
4 4p
5 2p
6+ 1p
Disk - Disq 0p

Finaldomare - Final judges

Finalpriser - Final prices

Va? Vad är detta tro? Jo, det här är ett av våra fantastiska vackra finalhinder som kommer följa med en vinnare hem! Japp, ni hörde rätt... Varje finalvinnare i respektive storlek och klass kommer få med sig ett superb och ursnyggt hopphinder från Bing hem - tackvare våra fantastiska sponsorer: Elajo, Hulingen, Dina försäkringar, JL Racing, Bitus, Fågelfors Pellets, Glaskedjan och Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.  

Huh? What is this? Well, this is one of our amazingly beautiful finalobstacles that a winner will take home! Yep, you heard right... Each final winner in each size and class will receive a superb and gorgeous jumpingobstacle from Bing.Agility - thanks to our amazing sponsors: Elajo, Hulingen, Dina försäkringar, JL Racing, Bitus, Fågelfors Pellets, Glaskedjan and Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank.

Övriga priser i finalerna är sponsrade av Mush, Raw for Paw, Aptus, Blombacka Handelsträdgård, Joy of dogsports & Zayma Craft. 

The rest of the prices in the finals are sponsored by Mush, Raw for Paw, Aptus, Blombacka Handelsträdgård, Joy of dogsports and Zayma Craft.