collage_object

Ett stort tack till samtliga sponsorer som är med & gör denna tävling möjlig!
Vill du också vara med och sponsra oss? Kontakta: sofie.hultqvist@utb.vimmerby.se

A big thank you to all the sponsors who are involved in making this competition possible!
Do you also want to join and sponsor us? Contact: sofie.hultqvist@utb.vimmerby.se