collage_object

Hyresvillkor stuga och planer


Hyra av stuga eller plan: 500kr
Hyra av stuga och plan: 1000kr

Vid inbetald hyra av stuga eller stuga och plan accepterar man följande villkor:

 • Stugan ska lämnas städad och iordningställ.
  a) Vid skador faktureras hyrestagaren på kostnaden för återställningen.
  b) Vid bristande städning faktureras hyrestagaren på 1000 kronor.
 • Stuga och plan får ej nyttjas till konkurrerande verksamhet eller aktivitet.
  a) Detta innefattar ej verksamhet eller aktivitet som Hultsfred brukshundklubb ej bedriver exempelvis aktiviteter genom rasklubbar.
 • Betalning bekräftar bokning och ska senast göras senast 2 dagar innan bokat datum.
  a) Vid bokning närmare än 7 dagar till bokat datum ska betalning ske omedelbart.
  b) Betalning sker till Bg. 5286-1796, eller Swish: 123 473 21 94. Märk betalningen "Hyra" samt hyrestagarens namn. 

Nedan finner du dokument för att ansöka om att hyra klubbstuga och/eller plan. Dessa finns även att hämta i klubbstugan. 

Skicka sedan dokumentet till ordforande@hultsfredbrukshundklubb.se för att bekräfta din bokning.