collage_object

Tävlingsområde - Competition area

Tävlingen kommer att genomföras på Knektavallen i Hultsfred, med andra ord prima fotbollsplaner med naturgräs. På ena sidan av planen finns läktare och på andra sidan framhoppningsyta. Strax nedanför tävlingsområdet finns det möjligheter att bada sina hundar, att rasta dem i naturområde och att återhämta sig på tältområdet.

The competition will be held at Knektavallen in Hultsfred, in other words, prime soccer fields with natural grass. On one side of the field there is a gallery and on the other side a warm-up area. Just below the competition area, there are opportunities to bathe your dogs, to rest them in the nature area and to recover in the tent area.