collage_object

Tävlingsupplägg - Competition arrangement

Hinderpark - Obstacles

Hinderparken kommer från Bing, Galican och Jenny. 

Obstacles from Bing, Galican and Jenny. 

Priser - Prices

Rosetter & priser till 15% i klass 1 och 10% 1 i klass 2. 

Ribbons and prizes to 15% in grade 1 and 10% in grade 2.