collage_object

Sektorer 2024

Sammankallande Telefonnummer E-post

Kök
Pia Arvidsson

Pr/Info
Lovisa Larsson Lamprecht

070-2879018

ordforande@hultsfredbrukshundklubb.se

Tävling
Madeleine Evaldsson

madeleine.evaldsson@gmail.com

Stug/Plan
Nicklas Skäär

Utbildning
Emma Kennmark

070 6-92 86 31

emma_kennmark@hotmail.com

Räddning/Tjänstehund
Hans Viborg

0706-86 83 99

Agility
Anna Bengtsson

0768-83 39 07

annawhbk@gmail.com
Rallylydnad
Julia Edgren
sekreterare@hultsfredbrukshundklubb.se

RUS
Emma Kennmark

0706-92 86 31

emma_kennmark@hotmail.com

Ungdomssektorn
Vilande