collage_object

Styrelsen 2023.

Befattning - Namn Telefonnummer E-post

Ordförande
Lovisa Larsson Lamprecht

070 287 90 18 lovisahbk@gmail.com

Vice ordförande
Emma Kennmark

070 692 86 31

Sekreterare
Nicklas Skäär

nicklas.hbk@gmail.com

Kassör
Marie Hagman

070 571 79 77

kassor.hultsfredbrukshundklubb@gmail.com

Ledamot
Lars-Peter Rylander

070 525 99 45
Ledamot 
Elin Kennmark

Ledamot
Madeleine Evaldsson

Suppleant
Sanna Hultqvist

070 620 33 47
Suppleant
VAKANT

           
 

Revisor: Harald Andersson & Inge Johansson
Valberedning: Anna Bengtsson (sammankallande)