collage_object

Styrelsen 2022.

Befattning - Namn Telefonnummer E-post

Ordförande
Lovisa Larsson Lamprecht

070-2879018 ordforande@hultsfredbrukshundklubb.se

Vice ordförande
Emma Kennmark

0706-92 86 31

viceordforande@hultsfredbrukshundklubb.se

Sekreterare
Julia Edgren

sekreterare@hultsfredbrukshundklubb.se

Kassör
Marie Hagman

0705-71 79 77

kassor@hultsfredbrukshundklubb.se

Ledamot
Lars-Peter Rylander

Ledamot 
Elin Kennmark
elin@hultsfredbrukshundklubb.se

Ledamot
Moa Brännlund

Suppleant
Sanna Hultqvist

Suppleant
Nicklas Skäär

           Revisor: Harald Andersson & Inge Johansson
Valberedning: Anna Bengtsson (sammankallande)